مسئولیت

بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی
بدون نظر مسئولیت
موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنـی حرفه ای بیمه گذاردر قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی ، نقص عضو وفوت کارکنان بیمه گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه .
تعهدات بیمه گر :
  1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای ...
ادامه مطلب
بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان
بدون نظر مسئولیت
در این بیمه نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با زیانهای جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه های عمرانی مانند نیروگاهها ، سدها ، پلها ، تونلها ، کانالها ، شبکه های آب و فاضلاب ، خطوط گاز ، مترو و … تحت پوشش می باشد . پروژه ...
ادامه مطلب